·  TEL. 936 623 450 · EMAIL a8017505@xtec.cat
 · 

Metodologia

Experiments científicsAula multisensorial


Espai de descobriment i exploració a través dels sentits focalitzant l'atenció i la relaxació.

Ràdio Connecta Salamero


Millorem la nostra expressió oral a través del coneixement dels mitjans de comunicació i elaboració de programes propis.

Projecte d'aula i d'escola


Les situacions d'aprenentatge que ajuden a conèixer i comprendre competencialment el món que ens envolta.  

Pati democràtic


L'estona d'esbarjo és una oportunitat d'aprenentatge per l'alumnat. Per això, es tria conjuntament el material de joc per a cada dia de la setmana.  Aquest curs 2022-2023 les propostes triades pel Consell de delegats...

Co-docència i agrupacions per cicles


L'agrupament d'infants de diferents edats i el treball en equip de diferents professionals dins l'aula propicia l'aprenentatge entre iguals i millora el rendiment acadèmic.

Ambients d'aprenentatge


A l'etapa d'Educació infantil treballem amb espais de lliure circulació que respecten el ritme d'aprenentatge de cada infant.

Tallers intercicles


Una tarda a la setmana realitzem diferents tallers en grups d'alumnes des d'infantil fins a cicle superior.  Aquest curs 2022-2023 els tallers que realitzem són: - Taller de robòtica - Taller d'art...

Grups interactius


Ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana i castellana que posa en valor la paraula i pensament de cada infant, propiciant el respecte i treball en grup.

Enrola't


Enrola't.cat és un recurs tant per a l’alumnat com per al professorat per treballar la llengua oral a l’escola. Aplega un recull de situacions comunicatives amb la finalitat de fomentar la...

Sharing to learn


Projecte que afavoreix la construcció progressiva de la competència oral de la llengua anglesa de l’alumnat d’Educació Primària, a partir de la interacció amb...

Innovamat


Proposta d'aprenentatge de les matemàtiques centrada en la manipulació de diversos materials i el diàleg entre iguals. Si vols saber més coses, clica al següent

Projecte DLec


DLec és un programa impulsat per la fundació Diverse i té com a objectiu donar suport als infants amb dificultats d’aprenentatge de la lectoescriptura.